Leaware partnerem Digital Business Transformation Summit

Autorzy: Tomasz Soroka, Zbigniew Waz

22.03.2018
Podczas wydarzenia porozmawiamy o zaawansowaniu biznesu w Polsce w kontekście transformacji cyfrowej oraz działaniach podejmowanych w kierunku cyfryzacji w sektorach: finansów, przemysłu, handlu i publicznym.

Przedstawione zostaną także wnioski z analizy wdrażania nowych technologii w największych spółkach w Polsce. Spotkanie obejmuje ponad to sesje plenarne, spotkania z partnerami oraz symulacje biznesowe.

Dla Leaware – jako partnera wydarzenia, i naszych przedstawicieli, będzie to doskonała okazja do wsłuchania się w potrzeby instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem tych działających w sektorze finansowym. Ponadto, w strefie demo zaprezentowane zostanie nasze rozwiązanie SCPM, które odpowiada na potrzeby organizacji działających w oparciu o sieci sprzedaży. SCPM wspiera zarządzanie punktami sprzedaży (POS management), zarówno partnerskimi, jak i własnymi. 

Za realizację projektu Digital Excellence odpowiedzialny był CIONET oraz Digital Excellence Group we współpracy z Microsoft, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i Katedrą Teorii Zarządzania SGH. Program opierał się o wymianę wiedzy i dobrych praktyk przez liderów cyfryzacji – czyli przedstawicieli największych organizacji w Polsce, działających w dobie cyfrowej transformacji. W spotkaniach indywidualnych i warsztatach branżowych wzięło udział ponad 100 liderów. Dzieląc się swoim doświadczeniem przyczynili się oni do identyfikacji i zagregowania w formie spójnego modelu listy przejawów gotowości cyfrowej. Zebrane w ramach modelu czynniki pozwalają organizacjom skutecznie konkurować na rynku w erze cyfryzacji. Jako partner, wzięliśmy udział w spotkaniu branżowym przedstawicieli zarządów wiodących instytucji finansowych. Podczas warsztatów podzieliliśmy się naszym doświadczeniem opartym o współpracę z klientami branży finance.

Głównymi uczestnikami programu są przedstawiciele sektorów: Finanse, Handel, Przemysł, Miasta.