NAJLEPSZY TRANSPORT INFORMACJI

Autorzy: Tomasz Soroka

26.09.2016

W ostatnich latach, jednym z najbardziej innowacyjnych i przełomowych projektów w tej branży spedycyjnej jest Transport Update, profesjonalny system do monitorowania transportu oraz automatycznego informowania klienta o jego przebiegu.

Europa to rozległa i wciąż rosnąca sieć połączeń transportowych, na którą składają się z setki tysięcy kilometrów dróg i autostrad. Wolny handel i rozwój Internetu pozwoliły milionom przedsiębiorstw znacznie rozszerzyć ich dotychczasowe rynki zbytu. Transport drogowy stał się dla nich najbardziej ekonomicznym i najczęściej wybieranym rozwiązaniem. Chcąc sprostać wciąż rosnącym wymaganiom i potrzebom rynku, firmy transportowe z roku na rok rozwijają i udoskonalają swoje floty. Równocześnie, dynamiczny rozwój ich infrastruktury i związanych z nią procesów biznesowych niesie ze sobą potrzebę wdrożenia nowoczesnych i wydajnych rozwiązań z dziedziny IT.


Transport Update to projekt zrealizowany od podstaw przez Leaware na zlecenie polskiej firmy spedycyjnej SCG Express Delivery. O historii powstania tego rozwiązania opowiada Dominik Ledzion - Executive Director:

„Transport ekspresowy jest bardzo wrażliwą branżą. Każdego dnia transportujemy części lub towary bez dostarczenia których nastąpiłby przestój na linii produkcyjnej. W związku z tym nasi klienci są bardzo wymagający. Standardem jest przesyłanie im na bieżąco informacji o załadunku, przebiegu transportu, o rozładunku oraz o wszelkich innych wydarzeniach związanych z realizacją takiego zlecenia. Obsługa tego typu czynności sprawiała, że spedytor nie tylko poświęcał wiele czasu na kontrolę transportu, ale również na zbieranie danych i przesyłanie raportów do klientów. Z tego typu problemami zmagała się nie tylko nasza firma - to wyzwania dla całej naszej branży. Postanowiliśmy stworzyć rozwiązanie IT, które będzie skutecznie wspierać naszą logistykę i sprawny obieg informacji. W 2015 roku zwróciliśmy się z tym wyzwaniem do firmy Leaware.”

 

Pierwszym etapem tworzenia platformy Transport Update było dokładne  prześledzenie procesów związanych z obsługą logistyczną oraz sprawnym przepływem informacji. SCG Express Delivery dostarczyło praktyczną wiedzę i cenne branżowe Know-How zdobyte dzięki tysiącom zrealizowanych zleceń. Za tym wszystkim szły również konkretne, bardzo dobrze sprecyzowane potrzeby. Dzięki powstałej dokumentacji opracowana została dokładna struktura systemu, zawierająca precyzyjne wytyczne dla naszych informatyków. Ci ze swojej strony zaproponowali szereg rozwiązań  i usprawnień, o których klient nie wiedział lub po prostu nie pomyślał. Tego typu otwartość na współpracę dała doskonałe efekty - pozwoliła stworzyć produkt, który jest jednym z najbardziej funkcjonalnych i efektywnych rozwiązań na rynku.

Wieloplatformowy system informatyczny składa się z panelu www do zarządzania zleceniami, aplikacji na smartfon dla spedytora, dysponenta, kierowcy i klienta. Wyposażony jest również w automatyczny moduł wysyłki mailowej z informacjami dla klienta. Prosty w obsłudze, bardzo intuicyjny interface do wprowadzania danych nie odciąga kierowców od ich głównych zajęć, równocześnie umożliwia pozyskiwanie szczegółowych informacji o statusie transportu. Spedytor otrzymuje aktualizowane na bieżąco raporty o wszystkich transportach (pozycja GPS, wyliczenia czasu i trasy, skany dokumentów, zdjęcia zrobione przez kierowcę oraz wiele innych przydatnych danych). Od jego decyzji zależy, które z tych informacji przesłane zostaną dalej do Klienta. W panelu administracyjnym może dokładnie określić poziom dostępu oraz częstotliwość dostarczania aktualizacji o danym transporcie. Dodatkowo system umożliwia generowanie raportów finansowych i rozliczanie diet z pracownikami. 

W krótkim czasie Transport Update stało się wyznacznikiem nowych standardów w branży. Zapewniło wyższą jakość obsługi klienta. Wyeliminowało uciążliwe kontakty telefoniczne pomiędzy spedytorem, kierowcą a klientem. Sprawiło, że  dużo prostszy stał się również system rozliczeń. Dominik Ledzion z SCG Express Delivery tak podsumowuje ten projekt:

 

„W branży transportu ekspresowego nie było do tej pory efektywnego narzędzia IT, które łączyłoby Transport Management System z informowaniem klienta o przebiegu transportu. Teraz klient ma wszystkie informacje online wraz z pozycją auta, historię transportu wraz z godzinami wszystkich zdarzeń. System również wysyła skan CMR zrobiony przez kierowcę bezpośrednio po rozładunku. Wszyscy nasi klienci są bardzo zadowoleni z rozwiązania Transport Update. To dla nich dużo wyższy poziom jakości na tle konkurencji”
Tego typu rozwiązanie nie tylko usprawnia procesy logistyczne w firmach transportowych. Skutecznie buduje także reputację firmy spedycyjnej oraz zaufanie wśród klientów. Dzięki zrealizowanemu przez firmę Leaware projektowi, newralgiczne i bardzo ważne transporty przestały być anonimowe, klienci mają nad nimi większą kontrolę, dzięki czemu mogą lepiej planować swoje procesy produkcyjne oraz przepływ dostaw.


Choć Transport Update to platforma, która przede wszystkim miała usprawnić procesy logistyczne SCG Express Delivery, polska firma myśli również o sprzedaży tego rozwiązania innym firmom w branży. System został zaprojektowany tak, by umożliwić  jego komercjalizację i sprzedaż usług zewnętrznym spedytorom. Co ciekawe rozliczenia nie następują na zasadzie abonamentowej, ale poprzez płatność za każde zrealizowane zlecenie. W ten sposób spedytorzy rozliczają się zależności od tego ile korzystają z systemu. Pierwsze opinie płynące z rynku są bardzo pozytywne. Rozwiązanie było prezentowane na targach branżowych i są nim zainteresowane m.in. firmy z Niemiec i Wielkiej Brytanii. 
  

Dominik Ledzion

 Executive Officer
SCG Express Delivery

 

Projekt od samego początku prowadzony był z pełnym wsparciem ze strony firmy Leaware. Bardzo kreatywne podejście ze strony analityka projektu Łukasza Zarębskiego, pomogło osiągnąć optymalne rozwiązania w projekcie. Aplikacja była przekazywana etapami, na które składały się krótkie – tygodniowe – cykle produkcyjne. Dzięki temu mogliśmy na bieżąco weryfikować i kształtować produkt, który spełniałby oczekiwania mojej firmy, oraz moich klientów.
Życzyłbym każdemu, aby mógł pracować z tak wykwalifikowanym i kompetentnym zespołem analityków, programistów oraz managerów.