Xamarin Test Cloud - przykład testowania aplikacji na 213 urządzeniach

Autorzy: Tomasz Soroka

18.05.2016

Prezentujemy przykład wykorzystania chmury Xamarin Test Cloud do przetestowania aplikacji mobilnej na 213 urządzeniach. Jest to aplikacja testowa, którą przygotowaliśmy na prezentację przeprowadzoną podczas App Days w Monachium w 2016 roku. Aplikacja została tak spreparowana, aby w trybie poziomum na niektórych urządzeniach nie wyświetlał się przycisk "Start app" dzięki czemu można zobaczyć jak XTC pomaga w znajdowaniu błędów.

Raport z testu:


https://testcloud.xamarin.com/test/xtcexampleapp_c4b44135-9331-496c-a7db-bd9f8355e783/

Szczegóły błędów: https://testcloud.xamarin.com/test/xtcexampleapp_c4b44135-9331-496c-a7db-bd9f8355e783/?step=0_0_2

i trochę informacji diagnostycznych dla dociekliwych :)

System.Exception : Error while performing WaitForElement(Button("Start app"), "Timed out waiting for element...", null, null, null) ----> System.TimeoutException : Timed out waiting for element...at Xamarin.UITest.Utils.ErrorReporting.With[T] (System.Func`1 func, System.Object[] args, System.String memberName) <0x5d0b618 + 0x00197> in :0 at Xamarin.UITest.Android.AndroidApp.WaitForElement (System.Func`2 query, System.String timeoutMessage, Nullable`1 timeout, Nullable`1 retryFrequency, Nullable`1 postTimeout) <0x5eb1d20 + 0x002f3> in :0 at XtcExampleApp.UITests.Tests.AppScreensPortraitAndLandscape () <0x5d09db0 + 0x00393> in :0 at (wrapper managed-to-native) System.Reflection.MonoMethod:InternalInvoke (System.Reflection.MonoMethod,object,object[],System.Exception&)at System.Reflection.MonoMethod.Invoke (System.Object obj, BindingFlags invokeAttr, System.Reflection.Binder binder, System.Object[] parameters, System.Globalization.CultureInfo culture) <0x2b86070 + 0x00093> in :0 --TimeoutExceptionat Xamarin.UITest.Shared.WaitForHelper.WaitForAny[T] (System.Func`1 query, System.String timeoutMessage, Nullable`1 timeout, Nullable`1 retryFrequency, Nullable`1 postTimeout) <0x5eb2c68 + 0x000db> in :0 at Xamarin.UITest.Android.AndroidApp+c__AnonStorey1D.<>m__0 () <0x5eb20a0 + 0x001eb> in :0 at Xamarin.UITest.Utils.ErrorReporting.With[T] (System.Func`1 func, System.Object[] args, System.String memberName) <0x5d0b618 + 0x00034> in :0