Nowoczesne strategie budowania produktów w służbie Twojego start-up’u

Autorzy: Tomasz Soroka

13.09.2016

Od czasu powstania pierwszych komputerów wiele zmieniło się jeśli chodzi o metody wytwarzania oprogramowania - mamy nowe metodyki, nowoczesne języki programowania, rozbudowane biblioteki. Co jest jednak bardzo ciekawe (i trochę smutne zarazem) większość realizowanych projektów informatycznych ciągle wykorzystuje takie same stategie budowy produktu jak te stosowane w latach 80tych. Czy metody które mają 30 lat mogą być ciągle skuteczne?? Niestety NIE.

O tym, że takie podejście do budowy produktów się nie sprawdza świadczy fakt, że ponad 90% start-up’ów kończy swój żywot bolesną porażką. Czy sukces naszego produktu jest tylko dziełem przypadku? Czy możemy nasze produkty budować w sposób, który zwiększy szansę na sukces lub zmnimalizuje koszty ewentualnej porażki?

 

Nasza alternatywa – Lean Startup

Tak jak dotychczas stosowane metody budowania biznesów skupiały się na produkcie, tak ich nowoczesne alternatywy (w postaci Customer Development i Lean Startup) przenoszą naszą uwagę na klienta i rynek, ponieważ to w nich właśnie leży główne zagrożenie oraz szanse dla naszego biznesu. Autorzy tych metodyk (Steve Blank i Eric Ries) określają start-upy jako tymczasowe organizacje, poszukujące powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego o których sukcesie decyduje umiejętność dojścia od ‘Planu A’ do planu który działa.

Podstawą filozofii Lean Startup jest założenie, że przygotowując się do uruchomienia nowego produktu mamy jedynie zestaw hipotez (dotyczących naszego produktu, segmentów klientów i ich potrzeb) i naszym głównym celem powinna być ich jak najszybsza weryfikacja. Co ważne, ponieważ większość hipotez powstaje we wnętrzu naszych biur, aby je zweryfikować musimy wyjść do naszych potencjalnych klientów i zadać im odpowiednie pytania.

Metodyka Lean Startup zdążyła już zdobyć dużą popularność na zachodzie i ciągle zyskuje nowych zwolenników, także w naszym kraju (z jej pomocą powstała np. aplikacja Dropbox).

 

Etapy rozwoju produktu

Lean Startup dzieli proces uruchamiania produktu na trzy podstawowe etapy. Punktem wyjścia dla każdego etapu jest posiadanie zweryfikowanych hipotez, które potwierdzają, że nasz model biznesowy jest prawidłowy.

W przeciwieństwie do standardowych metodyk Lean Startup neguje celowość tworzenia na tym etapie kompletnego biznes planu, zamiast tego proponuje nam spisanie podstawowych elementów naszego pomysłu w ramach tzw. Lean Canvas’u.

Zaczynamy od pomysłu, który mówi nam o tym jaki potencjalny problem danej grupy klientów możemy rozwiązać. Dlaczego problem jest punktem początkowym? Ponieważ jeśli nasz produkt nie rozwiązuje realnych problemów naszych klientów, to niezależnie od tego jak zaawansowany technicznie i jak przyjazny w obsłudze produkt zaoferujemy klientom nikt nie będzie chciał z niego korzystać. Bardzo częstym błędem popełnianym przez twórców start-up’ów jest skupienie się na rozwiązaniu, a nie na problemach naszych klientów (takim przykładem jest Segway, gdzie przez długi czas produkt nie umiał znaleźć miejsca na rynku, mimo iż pod względem technicznym był bardzo interesujący). Mając zdefiniowany produkt przystępujemy do uzupełnienia informacji o segmentach klientów, oferowanym rozwiązaniu, strukturze kosztów i przychodów, kluczowych metrykach i kanałach dotarcia do klientów. W sumie mamy dziewięć sekcji, które uzupełnione powinny mieścić się na jednej kartce A4.

Zakres informacji możliwych do zapisania na Lean Canvasie zmusza nas do skupienia się na kluczowych elementach biznesu. Dodatkową korzyścią takiej formy spisania naszego pomysłu jest możliwość łatwego prezentowania go partnerom lub inwestorom.

 

Dopasowanie problemu i rozwiązania

Mając spisany pomysł w formie Lean Canvas’a zaczynamy jego weryfikację. Aby móc potwierdzić lub odrzucić nasze hipotezy musimy wyjść poza budynek naszego biura, spotkać się z klientami i sprawdzić w jaki sposób postrzegają oni okreslone problemy. Punktem wyjścia dla tego etapu jest posiadanie zdefiniowanych problemów z jakimi nasi klienci się stykają (skupiamy się na problemach ‘must-have’, czyli takich które muszą rozwiązywać za pomocą istniejących alternatyw).

Kolejnym etapem rozwoju produktu jest zastanowienie się nad możliwym rozwiązaniem – co chcemy zaoferować naszym klientom tak, aby rozwiązać ich obecne problemy. Pomysł na rozwiązanie powinien zostać przedstawiony w formie dema (np. jako makiety) i poprzez rozmowy z klientami zweryfikowany (czy faktycznie rozwiązuje określone problemy, czy zakładane poziomy cen są osiągalne).

 

MVP

Następnym krokiem jest przygotowanie pierwszej wersji naszego produktu nazywanej MVP (Minimum Viable Product) zawierającej podstawowy zestaw funkcji, które rozwiązują zakładane problemy na tyle, że możemy zaoferować to naszym klientom. MVP pozwala nam skupić się na tym co najważniejsze (określane jest jako ‘esencja’ produktu), bez rozmywania funkcjonalności produktu.

Po stworzeniu MVP powinniśmy zająć się dopasowaniem produktu do rynku – uzupełnieniem go o takie funkcjonalności i rozwiązania, które pozwolą nam zmaksymalizować szanse na pozyskanie klientów z określonych segmentów.

 

Następne kroki

Po dopasowaniu produktu metodyka Lean Startup pokazuje nam w jaki sposób zająć się jego skalowaniem – jak wybrać właściwe kanały dotarcia do klientów, a także jak mierzyć skuteczność pozyskiwania nowych użytkowników i sukces naszego produktu.

 

Podsumowanie

Nie sposób przekazać wszystkie informacje dotyczące tego zagadnienia w formie jednego artykułu. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z większą ilością informacji na temat, czy to poprzez książki (na początek polecam ‘Running Lean’ autorstwa Ash Maurya), czy na naszym blogu.