Custom development
& Software design

Our expertise makes us the right partner to address the challenges that your project may face before and after the first version of your product is launched.

Web App Development

Mobile App
Development

Iconos Leaware-03

Team Augmentation

Facial Recognition

Iconos Leaware-05

Digital Product
Development

Iconos Leaware-06

Support and Maintenance

Iconos Leaware-07

Quality Assurance

Iconos Leaware-08

Robotic Process
Automation

Our extensions
and different technologies expertise

Iconos Leaware-13

.Net Framework

Iconos Leaware-14

Node js

Iconos Leaware-15

PHP

Iconos Leaware-16

Python

Iconos Leaware-09

Android App
Development

Iconos Leaware-10

IOS App
Development

Iconos Leaware-11

Flutter App
Development

Iconos Leaware-12

React Native App
Development

Iconos Leaware-17

Test Automation

Iconos Leaware-18

Machine Learning

Iconos Leaware-19

Blockchain

Iconos Leaware-20

Ux Design Workshops

Do you want to learn
how we can help you?

Germany, Belgium
+49 24023893009
ask@leaware.com

Denmark
+45 21671778
ask@leaware.com

Poland
+48 223781522
ask@leaware.com

Serbia
+38 1653980110
+38 163332268
ask@leaware.com

Copyright 2023 leaware.com 

Lea sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 835659, NIP 9522205303, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł

Germany, Belgium
+49 24023893009
ask@leaware.com

Denmark
+45 21671778
ask@leaware.com

Poland
+48 223781522
ask@leaware.com

Serbia
+38 1653980110
+38 163332268
ask@leaware.com

Copyright 2023 leaware.com 

Lea sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 835659, NIP 9522205303, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł

Germany, Belgium
+49 24023893009
ask@leaware.com

Denmark
+45 21671778
ask@leaware.com

Poland
+48 223781522
ask@leaware.com

Serbia
+38 1653980110
+38 163332268
ask@leaware.com

Copyright 2022 leaware.com 

Lea sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 835659, NIP 9522205303, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł