Our Cases

Since 2010, Leaware has been delivering solutions and digital products to clients from different industries and countries, applying different technologies and addressing challenges accurately

Flandrien Cam

Industry: Traveling & tourism 

 

Technologies: Xamarin 

 

Country: Netherlands 

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Swawe

Industry: Fintech 

 

Technology: Flutter 

 

Country: Belgium 

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Photon Neddle

Industry: Healthcare 

 

Technology: .NET 

 

Country: Poland

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Beautybox App

Industry: Beauty 

 

Technology: React Native, .NET, Angular 

 

Country: Poland

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Braveland App

Industry: Entertainment, Gaming 

 

Technology: Flutter 

 

Country: Germany

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

First Insurance Opinion

Industry: Finance, insurance 

 

Technology: Xamarin, Azure 

 

Country: Austria 

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

COWI Mobile

Industry: Advisory 

 

Technology: Xamarin 

 

Country: Denmark

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Floud App

Industry: Entertainment 

 

Technology: .NET, Xamarin, Azure, Angular 

 

Country: Finland
 

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Kalkulator IKZE z ESALIENS

Industry: Insurance 

 

Technology: Xamarin 

 

Country: Poland

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Atendi

Industry: Healthcare 

 

Technology: ASP.NET 

 

Country: Belgium

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Hempel Smile

Industry: Services 

 

Technology: Azure 

 

Country: Poland

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Kontron App

Industry: Manufacturing 

 

Technology: Xamarin 

 

Country: Germany 

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Kustwandelroute App

Industry: Travel & tourism 

 

Technology: Xamarin 

 

Country: Belgium

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Runeasi
 

Industry: Sports 

 

Technology: Xamarin, Azure 

 

Country: Belgium

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Tauron eLicznik

Industry: Energy 

 

Technology: Xamarin 

 

Country: Poland

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Tropper

Industry: Non-profit 

 

Technology: .NET, Azure, Python, Angular 

 

Country: Belgium

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Button Tag

Do you want to know how to
estimate the budget needed
for your project?

Do you want to know how to
estimate the budget needed
for your project?

quote-svgrepo-com
quote-svgrepo-com

Germany, Belgium
+49 24023893009
ask@leaware.com

Denmark
+45 21671778
ask@leaware.com

Poland
+48 223781522
ask@leaware.com

Serbia
+38 1653980110
+38 163332268
ask@leaware.com

Copyright 2023 leaware.com 

Lea sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 835659, NIP 9522205303, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł

Germany, Belgium
+49 24023893009
ask@leaware.com

Denmark
+45 21671778
ask@leaware.com

Poland
+48 223781522
ask@leaware.com

Serbia
+38 1653980110
+38 163332268
ask@leaware.com

Copyright 2023 leaware.com 

Lea sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 835659, NIP 9522205303, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł

Germany, Belgium
+49 24023893009
ask@leaware.com

Denmark
+45 21671778
ask@leaware.com

Poland
+48 223781522
ask@leaware.com

Serbia
+38 1653980110
+38 163332268
ask@leaware.com

Copyright 2022 leaware.com 

Lea sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 835659, NIP 9522205303, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł