Our Cases

Since 2010, Leaware has been delivering solutions and digital products to clients from different industries and countries, applying different technologies and addressing challenges accurately

Dive into our expert
resources

    Lea-Logo
    clutch
    Dsesignrush
    Google
    Sortlist

      Germany, Belgium
      +49 24023893009
      ask@leaware.com

      United Kingdom
      +44 2081900354
      ask@leaware.com

      Denmark
      +45 21671778
      ask@leaware.com

      Poland
      +48 223781522
      ask@leaware.com

      Serbia
      +38 1653980110
      +38 163332268
      ask@leaware.com

      Copyright 2023 leaware.com 

      Lea sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
      Rejestru Sądowego pod nr KRS 835659, NIP 9522205303, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł

      Germany, Belgium
      +49 24023893009
      ask@leaware.com

      United Kingdom
      +44 2081900354
      ask@leaware.com

      Denmark
      +45 21671778
      ask@leaware.com

      Poland
      +48 223781522
      ask@leaware.com

      Serbia
      +38 1653980110
      +38 163332268
      ask@leaware.com

      Copyright 2023 leaware.com 

      Lea sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
      Rejestru Sądowego pod nr KRS 835659, NIP 9522205303, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł

      Germany, Belgium
      +49 24023893009
      ask@leaware.com

      United Kingdom
      +44 2081900354
      ask@leaware.com

      Denmark
      +45 21671778
      ask@leaware.com

      Poland
      +48 223781522
      ask@leaware.com

      Serbia
      +38 1653980110
      +38 163332268
      ask@leaware.com

      Copyright 2023 leaware.com 

      Lea sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
      Rejestru Sądowego pod nr KRS 835659, NIP 9522205303, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł