Our Cases

Since 2010, Leaware has been delivering solutions and digital products to clients from different industries and countries, applying different technologies and addressing challenges accurately

Dive into our expert
resources

  Lea-Logo
  clutch
  Dsesignrush
  Google
  Sortlist

   Germany, Belgium
   +49 24023893009
   ask@leaware.com

   United Kingdom
   +44 2081900354
   ask@leaware.com

   Denmark
   +45 21671778
   ask@leaware.com

   Poland
   +48 223781522
   ask@leaware.com

   Serbia
   +38 1653980110
   +38 163332268
   ask@leaware.com

   Copyright 2023 leaware.com 

   Lea sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
   Rejestru Sądowego pod nr KRS 835659, NIP 9522205303, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł

   Germany, Belgium
   +49 24023893009
   ask@leaware.com

   United Kingdom
   +44 2081900354
   ask@leaware.com

   Denmark
   +45 21671778
   ask@leaware.com

   Poland
   +48 223781522
   ask@leaware.com

   Serbia
   +38 1653980110
   +38 163332268
   ask@leaware.com

   Copyright 2023 leaware.com 

   Lea sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
   Rejestru Sądowego pod nr KRS 835659, NIP 9522205303, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł

   Germany, Belgium
   +49 24023893009
   ask@leaware.com

   United Kingdom
   +44 2081900354
   ask@leaware.com

   Denmark
   +45 21671778
   ask@leaware.com

   Poland
   +48 223781522
   ask@leaware.com

   Serbia
   +38 1653980110
   +38 163332268
   ask@leaware.com

   Copyright 2023 leaware.com 

   Lea sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
   Rejestru Sądowego pod nr KRS 835659, NIP 9522205303, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł

   Dive into our expert
   resources

    Lea-Logo
    clutch
    Dsesignrush
    Google
    Sortlist

     Germany, Belgium
     +49 24023893009
     ask@leaware.com

     United Kingdom
     +44 2081900354
     ask@leaware.com

     Denmark
     +45 21671778
     ask@leaware.com

     Poland
     +48 223781522
     ask@leaware.com

     Serbia
     +38 1653980110
     +38 163332268
     ask@leaware.com

     Copyright 2023 leaware.com 

     Lea sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
     Rejestru Sądowego pod nr KRS 835659, NIP 9522205303, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł

     Germany, Belgium
     +49 24023893009
     ask@leaware.com

     United Kingdom
     +44 2081900354
     ask@leaware.com

     Denmark
     +45 21671778
     ask@leaware.com

     Poland
     +48 223781522
     ask@leaware.com

     Serbia
     +38 1653980110
     +38 163332268
     ask@leaware.com

     Copyright 2023 leaware.com 

     Lea sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
     Rejestru Sądowego pod nr KRS 835659, NIP 9522205303, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł

     Germany, Belgium
     +49 24023893009
     ask@leaware.com

     United Kingdom
     +44 2081900354
     ask@leaware.com

     Denmark
     +45 21671778
     ask@leaware.com

     Poland
     +48 223781522
     ask@leaware.com

     Serbia
     +38 1653980110
     +38 163332268
     ask@leaware.com

     Copyright 2023 leaware.com 

     Lea sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
     Rejestru Sądowego pod nr KRS 835659, NIP 9522205303, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł